logo.jpg (78322 bytes)

Strona główna    Skład komisji   Zadania komisji     Leczenie uzależnień     Miejsca pomocy   Kontakt

Zadania Komisji

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Została powołana Zarządzeniem nr 27/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 3 lutego 2009 roku.

W skład miejskiej komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...   >>dalej

Zadania Komisji

inicjowanie działań w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
>>dalej

Gdzie szukać pomocy?

Osoby borykające się z problemami związanymi z alkoholem, narkotykami  nie są pozostawione samemu sobie. Na terenie miasta działają jednostki i organizacje, w których można uzyskać pomoc.   >>dalej

Pobierz wniosek (skierowanie na leczenie odwykowe)

    Telefon

Działa numer telefonu (52 357-43-89) pod którym można zgłaszać uwagi dotyczące łamania zasad handlu alkoholem w mieście. Głównie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. 

Na tej podstawie zostanie stworzona mapa sklepów i lokali w mieście, w których w pierwszej kolejności będą odbywać się kontrole. 

 

 

 

MKRPA 2012